Google PlusYoutube
ПГ "Петър Парчевич"
Професионална гимназия в град Раковски
Основно меню

История

Професионална гимназия "Петър Парчевич"-град Раковски е създадена през 1975 г като приемник на СПТУ"Петър Парчевич".

През учебната 2023/2024 г се обучават 409 ученика в редовна и самостоятелна форма на обучение в четири професионални направления:

1.Икономическа информатика

2.Маркетингови проучвания и изследвания

3.Производство на кулинарни изделия и напитки

4.Електромонтьорство

Според Списък-Образец №1 за учебната 2023/2024 г служителите са:

-39 учители 

-9   човека непедагогически персонал

Организацията е ориентирана към решаване на задачи от различно естество, в зависимост от спецификата на персонала:педагогическа, административно-

стопанска и финансова.

Поставените задачи се разрешават в неразривна връзка с поставените цели за развитие на дейността на гимназията, приетата Стратегия за развитие на дейността

в дългосрочен план /2023-2028 г/, както и с Годишния комплексен план за текущата учебна година.

Решаването на проблемите се осъществява екипно и равностойно, което гарантира справяне с ежедневните трудности и предизвикателства успешно.