Google PlusYoutube
ПГ "Петър Парчевич"
Професионална гимназия в град Раковски
Основно меню

Маркетингови проучвания

В Часовете по Маркетингови проучвания, учениците от 11 и 12 клас създават и обработват информация от тематични прочвания.Създават рекламни материали, които дообогаттяват учебните дейности.

htthttps://docs.google.com/presentation/d/173IdCUqKi-qJjyWmCloKyAnnJwYfXa1vJZkZ-appge4/edit#slide=id.pps://docs.google.com/presentation/d/173IdCUqKi-qJjyWmCloKyAnnJwYfXa1vJZkZ-appge4/edit#slide=id.p

https://dohttps://docs.google.com/document/d/1fflVOEtyVC4opQIM96V3ZpS1e6izWTNn/edit#heading=h.gjdgxscs.google.com/document/d/1fflVOEtyVC4opQIM96V3ZpS1e6izWTNn/edit#heading=h.gjdgxs

https://docs.ghttps://docs.google.com/document/d/1fflVOEtyVC4opQIM96V3ZpS1e6izWTNn/edit#heading=h.gjdgxsoogle.com/document/d/1fflVOEtyVC4opQIM96V3ZpS1e6izWTNn/edit#heading=h.gjdgxs