Google PlusYoutube
ПГ "Петър Парчевич"
Професионална гимназия в град Раковски
Основно меню

Публикувана информация в сайта на МВР, следва да се използва от учителите в ЧК, в часовете по  БДП или други форми за БДП.

 

https://www.mvr.bg/opp/полезна-информация1/безопасност-на-пътя/статистика

 

Дни за безопасно движение по пътищата: 16-22.09.2022 г:

https://www.youtube.com/watch?v=0mgoJZARUMY

Прикачени документи

Годишна план програма по БДП
Отбелязваме 20 септември-Ден без загинали на пътя. Материалът е разработен от г-жа Магда Станчева
План на комисията по БДП
План за възп и об. по БДП
График на часовете по БДП
Инструктаж 8-9-10 кл., поради зачестили ПТП
Инсруктаж, поради зачестилите ПТП
Бюлетин за месец "Октомври-Ноември-Декември 2022" от ДАБДП
Материал за БДП, подготвен от учител по проф.подготовка - Магда Станчева
Презентация по БДП
Презентация за седмицата за безопасно движение по пътищата
Бюлетин за месец "Ноември-декември" от ДАБДП
Месечен бюлетин от ДАП
Бюлетин за месец "Септември" от ДАБДП
План за действие за БДП/от МОН/
4-Тематична визия за безопасно поведение на пътя, подготвена от ДАБДП
3-Тематична визия за безопасно поведение на пътя, подготвена от ДАБДП
2-Тематична визия за безопасно поведение на пътя, подготвена от ДАБДП
1-Тематична визия за безопасно поведение на пътя, подготвена от ДАБДП
Линк към интерактивни уроци по БДП
Информация за състоянието на ПТ-травматизъм-2
Информация за състоянието на пътнотранспортния травматизъм с деца и ученици до 31.12.2019 г-1
Инструкция за поведението при зимни условия на ученици, учители и обслужващ персонал
Урок по БДП
Обръщение на министъра на вътр.работи по повод на Свет.ден за възп.на жертвите от ПТП
Наръчник с добри практики за БДП
Инструктаж за безопасно движение по пътищата през есенно-зимния сезон