Google PlusYoutube
ПГ "Петър Парчевич"
Професионална гимназия в град Раковски
Основно меню

Екип

 

 

Директор-Петър Карпаров

ЗДПД-Диана Маркова

ЗДУД-Мария Ячева

Учители по общообразователни дисциплини:

 

 

Български език и литература-Огнян Чолаков и Атанас Атанасов

Математика-Пенка Карпарова 

Информатика-Елена Райчева

Информационни технологии-Деяна Загорчева

Биология и здравно образование-Снежана Пънкина

Физика и астрономия-Пауна Костадинова

Химия и опазване на околната среда-Пауна Костадинова

История и цивилизации-Мария Сотирова

География и икономика-Ани Баева-Гочева

Философски цикъл-Теодора Бързева

Английски език-Мария  Кикова ,Тодор Рунтев, Любомира Димитрова

Немски език-Любомира Димитрова

Физическо възпитание-Ваня Георгиева, Анка Стоянова

 

Учители по професионална подготовка:

 

 

Милена Нендова

Божидар Замярски

Дияна Карпарова

Вера Бойкина

Тодорка Димитрова

Венета Габерова

Снежанка Звискова

Сашо Стоянов

Алдомир Коленаров

Георги Господинов

Таня Ружина

Педагогически съветник:

 

Анка Стоянова

 

Ресурсен учител:

 

Мария Златкова

 

Психолог:

Атанас Атанасов