Google PlusYoutube
ПГ "Петър Парчевич"
Професионална гимназия в град Раковски
Основно меню

Екип

 

 

Директор-Петър Карпаров

ЗДУД-Мария Ячева

ЗДПД-Диана Маркова

 

Учители по общообразователни дисциплини:

 

 

Български език и литература- Кремена Берберова, д-р Атанас Атанасов

Математика-Петър Карпаров, Пенка Карпарова, Елена Райчева, Тинка Пеева, Тодор Костов

Информационни технологии-Тодор Костов

Биология и здравно образование-Снежана Пънкина

Физика и астрономия-Пауна Костадинова, Елена Райчева

Химия и опазване на околната среда-Пауна Костадинова

История и цивилизации-Мария Сотирова, Юлия Гълева

География и икономика-Ани Баева

Философски цикъл- Румяна Кондарева

Английски език- Мария Кикова, д-р Тодор Рунтев, Любомира Димитрова, Кремена Берберова

Немски език- Любомира Димитрова

Руски език- Юлия Гълева

Физическо възпитание-Ваня Георгиева, Анка Стоянова

 

Учители по професионална подготовка:

 

 

Милена Нендова

Божидар Замярски

Дияна Карпарова

Деяна Загорчева

Тодорка Димитрова

Снежанка Звискова

Ваня Рангелова

Алдомир Коленаров

Георги Господинов

Таня Ружина

Ани Йовчева

 

Педагогически съветник:

 

Анка Стоянова

 

Ресурсен учител:

 

Мария Златкова

Анелия Пенсова

 

Психолог:

Атанас Атанасов