Google PlusYoutube

ПГ "Петър Парчевич"

Професионална гимназия в град Раковски

Основно меню

 

ДАТИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ-СЕСИЯ МАЙ 2023/2024 ГОДИНА

 

1 Защита на дипломен проект - теоретична част 20.05.2024 г. 13:30 часа 1-ви компютърен кабинет
2 Защита на практическа част 22.05.2024 г. 13:30 часа

1-ви компютърен кабинет

3 Държавен изпит за придобиване на ПК-част по практика на професията      
3.1. За специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

21.05.2024 г.

22.05.2024 г.

12:30 часа

08:00 часа

кабинет по практика
3.2. За специалност "Маркетингови проучвания" 22.05.2024 г. 14:15 часа 3-ти компютърен кабинет
3.3. За специалност "Икономическа информатика" 21.05.2024 г. 10:45 часа 1-ви компютърен кабинет
3.4. за специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника" 22.05.2024 г. 08:00 часа кабинет по практика

 

 

zapoved


 

План-прием на ученици за учебната 2024/2025 година

 

                                  1.Професия: код 482010 "Икономист-информатик", III степен на професионална квалификация, с разширено изучаване на чужд език

                                     Специалност: код 4820101 "Икономическа информатика",

                                     Професионално направление: код 482 "Приложна информатика"

 

                                  2.Професия: код 840110 "Спедитор-логистик", III степен на професионална квалификация, с разширено изучаване на чужд език

                                     Специалност: код 8401101 "Спедиция, транспортна и складова логистика",

                                     Професионално направление: код 840 "Транспортни услуги"

 

                                  3.Професия: код 522020 "Електромонтьор", II степен на професионална квалификация

                                     Специалност: код 5220207 "Електрообзавеждане на транспортна техника"

                                     Професионално направление: код 522 "Електротехника и енергетика"

 

                                  4.Професия: код 811070 "Готвач", II степен на професионална квалификация

                                     Специалност: код 8110701 "Производство на кулинарни изделия и напитки"

                                     Професионално направление: код 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"

Прием на ученици за учебната 2024_2025 година (2)

https://www.youtube.com/watch?v=cJRebrk6z7A


Спортен ден в училище

 

https://https://www.youtube.com/watch?v=bx4WcZ2GN9w/watch?v=bx4WcZ2GN9w


За участието на ПГ"Петър Парчевич" в Etwinning проект @TechnoYouth, училището получи Национален и Европейски знак за качество. Проектът е реализиран с учители и ученици от Италия, Турция, Македония и Франция.

logo proekt esep_project-esep_project_eql_pdf-122058-user_83877-5c7fdc98d9

BROSURA


 

Представяне на работата в групата по интереси

"Виртуална лаборатория по електрически измервания",

с ръководител: д-р Ваня Рангелова

 

 


♦График на изпити за оформяне на срочна оценка за

първи учебен срок за ученици от

дневна форма на обучение:

691-_06.02.24g_-Izpiti_srocna_DFO

704-_14.02.24g_-Srocna_2-ra_sesiia

 

 

 Представяме практическата работа на ученици от 9 клас, професия "Електромонтьор", по дисциплината:

"Учебна практика-Обработка на материалите", с учителя по професионална подготовка- инж.Алдомир Коленаров

https://www.youtube.com/watch?v=e9eIe_Se7aE

 


 

ПГ"Петър Парчевич" участва в проект "Успех за теб"

с групи по допълнителни обучения по: Български език и Математика и групи по интереси:

"Народни танци", "Забавна математика"

 

file:///C:/file:///C:/Users/Pc12/Downloads/p.8_Success_for_you_MES.pdfUsers/Pc12/Downloads/p.8_Success_for_you_MES.pdf

 


ПГ"Петър Парчевич" участва в проект

BG05SFPR001-3.001-0001 "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И

ОБУЧЕНИЕ",

който се изпълнява в рамките на програма "Образование 2021-2027"

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555871161321


 

ПРАЗНУВАМЕ СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02oGyzT8vo7jDWK1QfM8GGysC2N893XYxhaRFiVNK4N4FeoHa7PC1UrMvqKHSJJgTPl&id=100063791360578

 #Световната седмица на предприемачеството

 


 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПГ "ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ" СФОРМИРА СЛЕДНИТЕ ГРУПИ ПО ПРОГРАМАТА:

ИЗКУСТВА:

1.ТЕАТЪР 

2.МУЗИКАЛЕН СЪСТАВ

СПОРТ:

1.ВОЛЕЙБОЛ-ЮНОШИ

2.ВОЛЕЙБОЛ-ДЕВОЙКИ

 

Представителна изява на театралната група, с ръководител- д-р Атанас Атанасов

https://www.youtube.com/watch?v=J9BnoyycV6s


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ",

МОДУЛ 1 "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА",

ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №302/ 13.05.2022 г НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

 ПРОЕКТ

"МОДЕРЕН КАБИНЕТ ЗА ЕЛЕКТРОМОНТЬОРИТЕ НА ПГ"ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ"-ГРАД РАКОВСКИ

 

https://https://www.youtube.com/watch?v=tFrnC57paRI/watch?v=tFrnC57paRI 


logosbeneficaireserasmusleft_bg logo-hrdc-one

ПРОЕКТ №2022-1-BG01-KA 122-VET-000073620 ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

"ПЛОДОВА САЛАТА - ОТ БИОПРОИЗВОДСТВО ДО КАРВИНГ"

 

https://sitehttps://sites.google.com/d/1xeRjJ2mJHSeg9IaK2G_e_jBRzqPbQ4Rs/p/11Vihi_6UTyOgWrLVbT9DZv4z-IIjgAa_/edits.google.com/d/1xeRjJ2mJHSeg9IaK2G_e_jBRzqPbQ4Rs/p/11Vihi_6UTyOgWrLVbT9DZv4z-IIjgAa_/edit

Училищният вестник "Гимназист" за проведената мобилност:

proizv._praktika_23g -2

 

 


Информация за зрелостниците

 


В ПГ"Петър Парчевич" предстоят дните за реализиране на добри дела!!!

Стартът беше даден днес /16.03.2023 г./ от учениците на 9-а клас, под ръководството на д-р Атанас Атанасов-ст.уч.по Български език и литература и училищния градинар.

Екипът почисти двора на училището и външния мултикултурен кабинет, в който се провеждат тематични събития, посветени на  идеи, вълнуващи младото поколение!

Благодарим Ви!

5 (2) 1 4 (2) 3

 


Учениците: Борис Пъдев, Кристина Бодушка, Иван Чоков и Ванеса Петкова участват в Благотворителния базар, организиран от Община Раковски.

Те членуват в клуб по интереси "Заедно можем повече", с ръководител Ани Стоянова, където чрез индивидуална и групова работа се учат да постигат своите тийнейджърски житейски цели!

Благодарим за техните прекрасни "картини с мисия"!

Борис Магдаленов Пъдев  Иван Славчев Чоков 339955844_918931786022363_5601832149819118658_n (1)


Още един ден за реализиране на добри идеи - 27 март 2023 г.

Благодарение на www.gradinka.zaedno.net се осъществи засяване на мини плодни фиданки в училищния двор от учениците на 8-а и 9-а клас, под ръководството на градинаря. Целта е да се създаде "Вкусна горичка", която е гилдия от мини плодни фиданки и техните растения-приятели: малини, къпини, цветя и билки...за да има във всеки сезон радост, живот, храна и изобилие за всички.

Кампанията е посветена на 10-тата годишнина на Вкусните градини в България.

Има за цел да подкрепи здравето, зеленият и устойчив начин на живот на мястото, където живеем.

 

 

 

 

 

1_1

                                                               3_1                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


През учебната 2022/2023 година в 

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 ,,Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове участват 12 ученици от всички професионални направления.

https://www.facebook.com/upractiki/?ref=pages_you_manage

Презентиране на участието на ПГ"Петър Парчевич":

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/287342-uchenitsi-v-rakovski-provezhdat-uspeshno-praktiki-v-realna-rabotna-sreda?fbclid=IwAR0AHgIoq3dTAErjhqA09sWHr9a4hUnt1abu57aLqYXbiCnt44HlQ1xleAw

R

 

Тематичните професионални предизвикателства пред учениците-практиканти през месец март 2023 г:

https://www.youtube.com/watch?v=Y_4ipvt20eE

 

 


Уважаеми зрелостници, 

Заявленията за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) / до задължителен държавен изпит за придобиване на професионална

квалификация (ЗДИППК) се подават в периода:

6 февруари 2023 - 21 февруари 2023 г.

 


На 7 февруари се отбелязва денят за безопасно сърфиране в интернет!

Ученици от 11 а клас: Запрян Кузев, Виолета Илиева, Пламена Силикчийска и Любчо Димчев, под ръководството на г-жа Деяна Загорчева - уч.по проф.подготовка презентираха тематични видеа.

Подготвена е и викторина за проверка на знанията!

Безопасен интернет-1

Безопасен интернет-2

Викторина

 

 


Училищният ни проект "Силата на вятъра в училище" спечели Второто престижно място и финансиране на идеята от конкурс, организиран от Сдружение "Градолюбители", вестник "Капитал" и Британското посолство!

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2022/12/30/4433312_tehnikumut_v_rakovski_koito_iska_da_ulovi_viatura/


Коледна дигитална изложба


 

Седмица на предприемачеството в ПГ"Петър Парчевич"

 


 

Тийнейджърски клуб "Заедно можем повече", с рък-л: Ани Стоянова представя арт-терапия и екипен плакат за дейността си:

311232897_839982874010118_3382290518226167365_n

  


 

Вестник "Гимназист" със статия за участието на училището в проект "Ученически практики-фаза 2".

Брошурата е изработена от ученици от 12-в клас, специалност: "Сътрудник в маркетингови дейности"

 


Брошура по Проект-Ученически практики

proekt_uchenicheski_praktiki

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/287342-uchenitsi-v-rakovski-provezhdat-uspeshno-praktiki-v-realna-rabotna-sreda?fbclid=IwAR0AHgIoq3dTAErjhqA09sWHr9a4hUnt1abu57aLqYXbiCnt44HlQ1xleAw

R

 

 


Групата по интереси " Вестник Гимназист",  с ръководител- г-жа Елена Райчева представя първата си статия

prva_statiya


Учениците на 8а клас и класния им ръководител-г-жа Кремена Берберова,

представят видео по повод на произшествията по пътя,

под мотото:

"Останете живи! Спасете живот!"

 

№20-15.09.22-Изпити СФО (2)

График на изпитите за самостоятелна форма на обучение

Сесия- Октомври 2022 г.


Свободни места в 8 клас, считано от 24.08.2022 г:

Специалност:"Производство на кулинарни изделия и напитки" - 4 свободни места

Срок на подаван на документи от 25.08.2022 г до 29.08.2022 г, от 8:00 до 16:00 ч

 


Свободни места в 8 клас

 

Специалност Производство на кулинарни изделия и напитки - 1 свободно място

Специалност Маркетингови проучвания - 4 свободни места

Срок за подаване на документи до 17.08.2022г. от 8:00 до 16:00ч

Нови свободни места в 8 клас считано от 16.08.2022

Специалност Ел.обзавеждане на транспортна техника - 2 свободни места

Специалност Маркетингови проучвания - 1 свободно място

Срок за подаване на документи до 23.08.2022г от 8:00 до 16:00ч

ПГ"Петър Парчевич" е с одобрен проект по програма "Еразъм+", под №2022-1-BG01-КА122-VЕТ-000073620,

с наименование:"Плодова салата-от биопроизводство до карвинг",

на стойност:41443,00 евро.

Шестнадесет ученици от професия "Готвач" и "Икономист-информатик" ще се обучават в рамките на две седмици в реална работна среда във фирми от Португалия и Сицилия! 


 ПГ"Петър Парчевич" е с одобрен проект за учебната 2022/2023 г по Национална програма "Професионално образование и обучение",

модул 1 "Модернизиране на материално-техническата база", приета с Решение №302 от 13.05.2022 г на Министерски съвет.

Наименованието на проекта е:

"Модерен кабинет за електромонтьорите на ПГ"Петър Парчевич" със стойност 89807,21 лв,

в т.ч. съфинансиране от ЕООД"ИНСА ОЙЛ"-гр.Раковски в размер на 9000,00 лв.

ЕООД"ИНСА ОЙЛ" ще осигури практическо обучение на 63 ученици по професия "Електромонтьор" на модерно оборудвани работни места.


 

От учебната 2022/2023 година, ПГ"Петър Парчевич" участва в

НП "Заедно в изкуствата и спорта",

модул 2 "Спорт", одобрена с решение на Министерски съвет №302/13.05.2022 г.

Създадени са две спортни групи по Волейбол-девойки и Волейбол-юноши и двете във възрастова група: X-XII клас


Предприемачи в час

 

ВИПУСК - 2022 година

document (2)


Учениците ни от професия-Електромонтьор участват в конкурс за създаване на макет за зелена енергия, организиран от АББ-България 

https://www.youtube.com/watch?v=Uy20oQtROiM&t=3s

 

Презентиране на професиите от план-прием

 

учебна 2022/2023 година

 

https://www.youtube.com/watch?v=h2SJnfIoaTY&t=23s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Виртуална панорама на професионалното образование

https://sites.google.com/view/pooplovdiv/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

Презентиране на професиите:

"Готвач"

 "Електромонтьор"

"Икономист-информатик"

 

планирани в приема на ПГ"Петър Парчевич"

за учебната 2023/2024 година

https://www.youtube.com/watch?v=8GgufI2DsdE

https://https://www.youtube.com/watch?v=HhhnrzNGH50/watch?v=HhhnrzNGH50

https://www.youtube.com/watch?v=tj6NsECipk4&t=21s

https://www.youtube.com/watch?v=xBH-DSCDgoU&t=10s

 

 


 

ПРОЕКТ          @TECHNOYOUTHdownload         logo proekt            

https://www.youtube.com/watch?v=pgEmAjFcyd4

   мисли2   постер митко

 

Резултати от тематично анкетно проучване сред учениците, участници в проекта:

rezyltati 


Дейности по интереси:

Кратък отчет за работата на групите по интереси, от младите журналисти на Вестник"Гимназист"

Krzhotsite

 


 

  

Видео клип за стартиране на участието на ПГ"Петър Парчевич" в проект "Ученически практики-2":

https://www.youtube.com/watch?v=BMvQUU8prv4

 

ПГ"Петър Парчевич" стартира участието си в

Проект  BG05M20P001-2.015-0001 "Ученически практики-2",

финансиран от ОП"Наука и образование за интелигентен растеж",

съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ,

даващ възможност за практическо обучение в реална работна среда.

Проектът обхваща учебните 2021/2022 и 2022/2023 години.

Сключени са договори с работодатели от Община Раковски,

които назначават наставници, подпомагащи работата на 33 ученици от гимназията.

 

https://mon.bg/bg/101025

https://upraktiki.mon.bg/

 


Сертификат за участие на ПГ"Петър Парчевич" в Европейски ден на спорта 2021


 

 

Коледно настроение в ПГ"Петър Парчевич"

https://www.youtube.com/watch?v=GWdB2_fpiYk&t=27s


 Да се насладим на предстоящите празнични дни, с благодарност към танцьорите на НЧ"Св.Св.Кирил и Методий-гр.Раковски-1908"

https://www.facebook.com/messenger_media?thread_id=1831929134&attachment_id=342311577309706&message_id=mid.%24cAABa88w7GXaEDf-nD193Lc6QYeUx

Да има здраве и благополучие в света ни!


Презентиране на работата на групите по интереси и ресурсното подпомагане за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година

https://wakelet.com/wake/xONqjPRMaeanDMksTubcN


Творчески изяви на наши ученици по повод на Международния ден на толерантността

16 ноември - Международен ден на толерантността

 


Представяме видео-презентации на ученици от 8 а клас по повод:

Международен ден за борба с тютюнопушенето

Международен ден за борба с тютюнопушенето 


Статия на педагогическия съветник на ПГ"Петър Парчевич"-гр.Раковски- г-жа Ани Стоянова, публикувана във вестник " Учителско дело ".

Темата на статията е: "Съхранявайки фолклора ни, изразяваме обичта си към България". Благодарим!

29-5

29-6

 


Съобщение

На 01.10.2021 г.

В ПГ"Петър Парчевич"-гр.Раковски има един учител с положителна проба за Ковид. 

 

 

⇒   НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩЕ

 

nasoki_school_26.08.2021

 

<a title="zap1804_grafik-uchebno-vreme_310821" href="htt

Икономист - информатик
Готвач
Сътрудник - Маркетинг
Електромонтьор