Google PlusYoutube
ПГ "Петър Парчевич"
Професионална гимназия в град Раковски
Основно меню

Мисия и визия

ВИЗИЯ НА ГИМНАЗИЯТА

Образовани бъдещи професионалисти, успешно реализиращи се на пазара на труда,

мотивирани да надграждат образованието си,

получено като

професионална основа в модерно оборудваната- Професионална гимназия"Петър Парчеввич"-град Раковски

МИСИЯ НА ГИМНАЗИЯТА

Осъществяване на качествен образователен процес, гарантиращ успешна теоретична и практическа подготовка на младежите от общността на град Раковски по професиите:

"ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК"

"СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ"

"ГОТВАЧ"

"ЕЛЕКТРОМОНТЬОР",

 осигуряващи им перспективно професионално и житейско начало.

Осигуряване на надграждащо професионално образование на педагозите, с цел-личностно и професионално усъвършенстване, насочено към повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес в училището.