Google PlusYoutube
ПГ "Петър Парчевич"
Професионална гимназия в град Раковски
Основно меню

Прикачени документи

Инструктаж преди лятната ваканция
График класни и контролни работи за втори учебен срок
График дежурства на учителите през междучасието - втори срок
График дежурства на учителите по време на час- втори срок
График консултации на учителите втори срок
Седмично разписание на часовете за втори учебен срок
График контролни и класни работи -2-ри учебен срок
Военно обучение-втори срок
Седмично разписание на часовете за първи учебен срок
График контролни 1-ви срок
График за първа сесия от СФО
График военно обучение
Учебници 23/24
График дежурства по време на часовете 1 срок
Инструктаж преди пролетната ваканция
Инструктаж по производствена практика
Начален и периодичен инструктаж за ЗБУТ за учениците
Инструкция за ученици за часовете по ФВС и спортни дейности
Инструктаж за персонала за работа в условията на пандемия
Инструктаж за ученици по БДП
Инструктаж за работа в компютърна зала
Инструктаж за безопасна работа в електротехническите лаборатории
Инструктаж на учениците за провеждане на обучение по време на пандемия
Програма-начален инструктаж на учениците