Google PlusYoutube
ПГ "Петър Парчевич"
Професионална гимназия в град Раковски
Основно меню

Прикачени документи

График на дежурствата по време на час - 2 срок на учебната 2022/2023 г
График за дежурства през междучасията - 2 срок на учебната 2022/2023 г
Седмично разписание на учебното време- 2 срок за учебната 2022/2023 г
График на учебното време за учебната 2022/2023 година
График контролни работи-Първи учебен срок-2022/23 учебна година
График за ползване на комп.кабинети
График на консултациите на учителите
График на дежурствата по време на междучасие
График на дежурствата по време на час
Форми на обучение в ПГ"Петър Парчевич"
Седмично разписание на учебното време-1 срок за учебната 2022/2023 г
Учебници, използвани през учебната 2022/2023 година
Форми на обучение в ПГ"Петър Парчевич"
Инструктаж по производствена практика
Начален и периодичен инструктаж за ЗБУТ за учениците
Инструкция за ученици за часовете по ФВС и спортни дейности
Инструктаж за персонала за работа в условията на пандемия
Инструктаж за ученици по БДП
Инструктаж за работа в компютърна зала
Инструктаж за безопасна работа в електротехническите лаборатории
Инструктаж на учениците за провеждане на обучение по време на пандемия
Програма-начален инструктаж на учениците