Google PlusYoutube
ПГ "Петър Парчевич"
Професионална гимназия в град Раковски
Основно меню

Финансиран от Програма "Образование"2021-2027 с бенефициент МОН, обща стойност на проекта:151 123 000 лв.

 

В ПГ Петър Парчевич стартира проект "Успех за теб". Сформирани са следните групи за допълнителна подкрепа по дейност 4: допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование

- 2 групи по Математика за 10 клас

- 1 група по математика за 8 клас

- 1 група по БЕЛ за 8 клас

- 1 група по БЕЛ за 10 клас

- 1 група по БЕЛ за 11 клас

- 1 група по БЕЛ за 12 клас

и по дейност 5: групи по интереси

- "Народни танци"

- "Забавна математика"