Google PlusYoutube
ПГ "Петър Парчевич"
Професионална гимназия в град Раковски
Основно меню

Участие в НП-2023

 

През 2023 година ПГ"Петър Парчевич" участва в следните Национални програми:

 

1.НП"ИКТ в системата на училищното и предучилищно образование", Дейност-Средства за софтуер за професионалното образование, в размер на 7654.87 лв

file:///C:/Users/Pc12/Downloads/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80%20%D0%9D%D0%9F%20%D0%98%D0%9A%D0%A2%202023%20(2).pdf

 

 2.НП"Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти"

 

3.НП"Заедно в изкуствата и спорта", с две групи по волейбол-девойки и юноши, както и театрална и музикална група

 https://www.mon.bg/bg/101258