Google PlusYoutube
ПГ "Петър Парчевич"
Професионална гимназия в град Раковски
Основно меню

Участие в НП-2022

 

През 2022 година ПГ"Петър Парчевич" участва в следните Национални програми:

 

1.НП"ИКТ в системата на училищното и предучилищно образование", Дейност-Средства за софтуер за професионалното образование, в размер на 5304.00 лв

file:///C:/Users/Pc12/Downloads/Klasirane_prof.software%202022%20(1).pdf

 

2.НП"Професионално образование и обучение", Модул 1-Модернизиране на МТБ, в размер на 89807.21 лв, с съфинансиращо участие от 9000.00 лв  на ЕООД"ИНСА ОЙЛ"-гр.Раковски и осигурено стажуване на 63 ученици от професия "Електромонтьор" за учебната 2022/2023 година

file:///C:/Users/Pc12/Downloads/15NP_M1_MTB_01082022.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=tFrnC57paRI

 

3.НП"Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти"

 

4.НП"Заедно в изкуствата и спорта", с две групи по волейбол-девойки и юноши

https://www.mon.bg/bg/101131